Ενότητα 6 Εκπαιδευτικοί και φύλο: Υποθέσεις, προσδοκίες, πρακτικές

Last updated: September 30, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6: Εκπαιδευτικοί και φύλο: Υποθέσεις, Προσδοκίες και Πρακτικές!

Σκοπός της ενότητας αυτής, είναι να τονιστεί το ότι η έμφυλη στάση των εκπαιδευτικών δύναται να επηρεάσει τη διδασκαλία τους και κατά συνέπεια τους μαθητές τους.

Σε αυτή την ενότητα λοιπόν, γίνεται αναφορά:

  • Στις υποθέσεις, τις προσδοκίες και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το φύλο.
  • Στην επιρροή που έχει η έμφυλη στάση των εκπαιδευτικών στους μαθητές.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι αναγνώστες θα είναι ικανοί να:

  • Συζητούν σχετικά με τις έμφυλες υποθέσεις, προσδοκίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών.
  • Αναγνωρίζουν ότι η έμφυλη στάση των εκπαιδευτικών μπορεί να έχει επιπτώσεις στους μαθητές τους, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα στο σχολείο αλλά και μακροπρόθεσμα στη ζωή τους.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses