Ενότητα 7 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων

Last updated: September 30, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Έπειτα από την ολοκλήρωση της ενότητας 7, θα είστε σε θέση να:

  • προσδιορίσετε πόσο σημαντικό είναι να αποδομήσετε τα στερεότυπα των φύλων σε μικρές ηλικίες.
  • αναγνωρίσετε τις πιο κοινές ασυνείδητες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών που μπορεί να διαιωνίζουν τα στερεότυπα για το φύλο.
  • εξηγήσετε τις επιπτώσεις των ασυνείδητων προκαταλήψεων των δασκάλων στις στάσεις και τις προσδοκίες των μαθητών/τριών.
  • επιλέξετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές για την αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου στην τάξη.

Καλωσήλθατε στην Ενότητα 7 αυτού του διαδικτυακού μαθήματος!

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, θα σας  δοθεί χρήσιμο υλικό που θα σας βοηθήσει ως δάσκαλο, στην πρόθεσή σας να αποδομήσετε τα στερεότυπα των φύλων στην τάξη.

Μέσω αυτής της ενότητας, θα σας ζητηθεί να κάνετε σύντομες ασκήσεις εμπέδωσης που θα σας επιτρέψουν όχι μόνο να αναλογιστείτε το θέμα λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας απόψεις και πεποιθήσεις, αλλά και να αξιολογήσετε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει ή/και εμπεδώσει.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses