Κεφάλαιο 1 Εκπαιδευτικοί και Φύλο

Έμφυλοι ρόλοι και στερεότυπα

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη σχολική καθημερινότητα των μαθητών τους, αλλά και γενικά στη ζωή τους.  Αυτό διότι…

  • αποτελούν σημεία αναφοράς
  • μπορούν να δώσουν το παράδειγμα
  • μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για πολλά από τα παιδιά, ασκώντας με αυτό τον τρόπο μεγάλη επιρροή στη σχολική εμπειρία και στον τρόπο σκέψης τους.

Ωστόσο,…

Είναι κοινοί άνθρωποι με προσωπικές και υποκειμενικές αντιλήψεις περί κοινωνικού φύλου και έμφυλων ρόλων, που είναι πιθανό να επηρεάσουν τις υποθέσεις τους για τους μαθητές τους.

Όταν οι υποθέσεις των εκπαιδευτικών παρεμβαίνουν στην ικανότητά τους να είναι αντικειμενικοί και οδηγούν σε διακρίσεις, τότε μιλάμε για έμφυλη προκατάληψη και σεξισμό στη σχολική τάξη και σίγουρα όχι για έμφυλη ισότητα.

Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών να επηρεάζουν τις προσδοκίες τους για τους μαθητές τους και να τους οδηγούν σε έμφυλες διδακτικές πρακτικές και πιο συγκεκριμένα σε διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των κοριτσιών και των αγοριών στην τάξη.

Εν τέλει, όλα αυτά μπορούν να επιδράσουν στη συμμετοχή των αγοριών και των κοριτσιών στην τάξη αλλά και στις μελλοντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Περιεχόμενο Κεφαλαίου