Κεφάλαιο 8 Εργαλεία για εκπαιδευτικούς – Προωθώντας την ισότητα, την επίγνωση και τις αντανακλάσεις του φύλου στην τάξη

Εργαλεία για εκπαιδευτικούς

Αυτή η εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς περιέχει μια εκτενή ανασκόπηση σχετικά με το φύλο στην εκπαίδευση και θέματα σχετικά με το θέμα. Εκτός από τη θεωρία, περιέχει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες προς χρήση, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθήματος και εργαλείων αξιολόγησης και συμβουλές που θα  ενδυναμώσουν τους δασκάλους να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα των φύλων στην τάξη. (GRP4ECE toolkit: teachers challenge gender stereotypes, 2019)

Αυτή η εργαλειοθήκη (toolkit) περιέχει πρακτικά παραδείγματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα δημοτικά σχολεία. Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων σπουδών που μπορούν να προσαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς για χρήση στις δικές τους τάξεις.

Αυτός ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες για την τάξη που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα (Open Learn Create, 2018)

Εργαλεία για εκπαιδευτικούς (συνέχεια) - Γενικές ιδέες για εργαλεία

Εργαλεία κριτικής ανάλυσης για την προώθηση της ισότητας, της ευαισθητοποίησης και των προβληματισμών για το φύλο:

  • Εικονογράφηση ιστοριών
  • Επανα-συγγραφή της ιστορίας
  • Δραματοποιημένη επανα-συγγραφή και ηθοποιεία (αναθεωρώντας το έργο και τις ζωές ηρώων και ηρωίδων)
  • Ανάλυση διαφημίσεων (TV, διαφημιστικό υλικό, κόμικς, περιοδικά)

Κυνήγι Θησαυρού: Επιμέλεια συλλογής συμπεριλιπτικών βιβλίων, αφισών, παιχνιδιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών κλπ

Πρότυπα για προβληματισμό:

  • Observations sheets/ checklists
  • Συμβουλές για Co-coaching για την υποστήριξη ομοτίμων (βελτίωση της πρακτικής)
  • Περπατήστε στις αίθουσες- παρατήρηση επί τόπου και απόκτηση εμπειρίας της κουλτούρας άλλων σχολείων και παραγωγή μίνι αναφορών που αξιολογούν συγκεκριμένους τομείς
  • Ψηφιακή τεχνολογία:- διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων, κοινοτήτων βιβλίων, κοινοτήτων άρθρων, κοινοτήτων πρακτικής

Video:

Pink and Blue: Communicating Gender to Children | Anthony Schullo | TEDxNorthCentralCollege