Περαιτέρω μελέτη

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

  • Cameron, D. (2020). Φεμινισμός (μτφ. Φ. Δήμτσας.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  • Thompson, Α. (2011). Four Feminist Theories on Gender and Education. Curriculum Inquiry, 33(1), 9-65. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3202137
  • Perez, C. (2019). Αόρατες Γυναίκες (μτφ. Κ. Γουλέτη & Β. Μήσιου). Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality και διαβάστε για την ισότητα των φύλων.