Συμπέρασμα

Πέρα από το περιεχόμενο που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη τρία σημεία.

Πρώτα απ’ όλα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις δικές τους κρυφές προκαταλήψεις για το κοινωνικό φύλο και να τις αναστοχαστούν με μια εσωτερική ανάλυση. Δεύτερον, θα πρέπει να κατανοήσουν πόσο αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρα των μαθητών και τις περαιτέρω επιλογές της ζωής τους. Τέλος, θα πρέπει να ενημερωθούν για τις πολλές απλές στρατηγικές που μπορούν να εισαγάγουν μέσω της διδασκαλίας τους για να καταφέρουν, αν και δεν είναι εύκολη διαδικασία, να γίνουν αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί επιδεικνύοντας ουδέτερες στάσεις ως προς το κοινωνικό φύλο.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν τέλεια ότι έχουν καίριο ρόλο στην αλλαγή απόψεων και, συνεπώς, στην αποδόμηση των στερεοτύπων. Αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια σημαντική εργασία!

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντική η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις λόγω κοινωνικού φύλου.

«Ένα σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών μπορεί σίγουρα να κάνει τους επίδοξους εκπαιδευτικούς πιο σίγουρους, ώριμους και αποτελεσματικούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στην τάξη» (Sutradhar, 2021). 

Ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα, έχετε κάνει το πρώτο βήμα! Συγχαρητήρια!

Τώρα σας παραχωρείται το βήμα να αναλάβετε δράση στις δραστηριότητες στην τάξη σας.