Υλικό για Μελέτη (Υποχρεωτικά)

Ακολουθεί ένας κατάλογος με ιδιαίτερα συνιστώμενες συμπληρωματικές πηγές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλάβετε δράση, οι οποίες προτείνονται από τους δημιουργούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως:

Κατάλογος υλικών για χρήση στην τάξη:

  • Amazing Grace by Mary Hoffman
  • Malala’s Magic Pencil by Malala Yousafzai
  • When Adian Becomes a Brother by Kyle Lukoff
  • She Persisted: 13 American Women Who Changed the World by Chelsea Clinton