Θέμα 1 Εκπαίδευση – το πλαίσιο για την ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτών

  • Η εκπαίδευση που προάγει την ισότητα των φύλων είναι κατάλληλη για τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες κοριτσιών και αγοριών, για να τους εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη.
  • Η κοινωνικοποίηση του φύλου και τα στερεότυπα του φύλου επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών και των εφήβων. Ως αποτέλεσμα, διαιωνίζεται ο διαχωρισμός των φύλων στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.
  • Ο διαχωρισμός των φύλων είναι αιτία διαφορετικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, που βασίζονται σε ιδέες για τομείς που είναι κατάλληλοι για γυναίκες ή άνδρες. Οι γονείς και οι δάσκαλοι έχουν προσδοκίες ότι τα αγόρια επιλέγουν τον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα που έχουν σε αυτούς τους κλάδους, σε σύγκριση με τα κορίτσια