Θέμα 1 Η προέλευση των διακρίσεων που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο

Οι όροι «διάκριση λόγω κοινωνικού φύλου» και «στερεότυπα» φαίνεται να είναι πανομοιότυποι εκ πρώτης όψεως και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο αναπτύσσουν πεποιθήσεις και γενικεύσεις για τα κοινωνικά φύλα στην κοινωνία, αναπτύσσοντας και νομιμοποιώντας τις διακρίσεις που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο.

Τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο μπορούν να οριστούν ως γενικευμένες ή απλουστευμένες απόψεις σχετικά με τα γνωρίσματα, τις συμπεριφορές, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα επαγγέλματα που ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες.

Τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο είναι βαθιά ριζωμένα στα υπάρχοντα κοινωνικά περιβάλλοντα και πηγάζουν από τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια μέσα από τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι σύγχρονες κοινωνίες μας.

Ωστόσο, οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο είναι μια εξελισσόμενη μορφή απλοϊκής επεξήγησης των υπαρχόντων κοινωνικών προτύπων και ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια.

  • Οι άνδρες είναι επιθετικοί και δυνατοί ενώ οι γυναίκες είναι ευγενικές και ήσυχες. 
  • Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών ενώ οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για την παροχή αγαθών και προστασίας.
  • Οι γυναίκες αγαπούν περισσότερο τη λογοτεχνία ενώ οι άνδρες είναι καλοί στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
  • Οι άνδρες είναι καλοι στη γυμναστική ενώ οι γυναίκες είναι καλές στο τραγούδι.
  • Στα αγόρια αρέσει το μπλε χρώμα ενώ στα κορίτσια το ροζ χρώμα.

Εκ πρώτης όψεως, τα παραπάνω παραδείγματα μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα και ασήμαντα.

Ωστόσο, τα άτομα και των δύο φύλων αντιμετωπίζονται άνισα και άδικα από τους άλλους, επειδή τα νομιμοποιημένα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο δομούν τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.