Θέμα 1 Κατανόηση των ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου

Οι ταυτότητες κοινωνικού φύλου δεν περιορίζονται στην αυστηρή έννοια της σεξουαλικότητας, δηλαδή άνδρες ή γυναίκες. Αρκετά άτομα μπορεί να ταυτιστούν με πολλά κοινωνικά φύλα και μερικά μπορεί να μην ταυτιστούν με κανένα. 

Ωστόσο, κάθε άτομο έχει μια ταυτότητα κοινωνικού φύλου, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί στο βιολογικό του φύλο, αλλά και άλλοι μπορεί να ταυτίζονται και με τα δύο φύλα, με κανένα από αυτά ή να βρίσκονται κάπου στη μέση του φάσματος του κοινωνικού φύλου.

Κατά συνέπεια, τα άτομα μπορούν να υιοθετήσουν διάφορες μορφές έκφρασης και παρουσίασης του κοινωνικού φύλου τους στους άλλους γύρω τους σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια.

Η έκφραση του κοινωνικού φύλου είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο επιδεικνύει το κοινωνικό φύλο του στο κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο εκούσια όσο και ακούσια, μέσω ορισμένων συμπεριφορών, χειρονομιών, ενδυμασιών, τρόπων ομιλίας και ούτω καθεξής.

Ένα άτομο μπορεί να εκφράσει το κοινωνικό φύλο του υιοθετώντας αρσενικά, θηλυκά και ανδρόγυνα χαρακτηριστικά ή ως μη δυαδικά.

 

Μετάφραση:

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΦΑΣΜΑ

THE SPECTRUMΤΟ ΦΑΣΜΑ
Our sexuality and gender identity aren’t set in stone. In fact people’s identities can be fluid. THE SPECTRUM can help you visualize how you feel at any given time. Mark how you identify today on each line, but don’t feel limited – it’s ok to mark something different tomorrow!Η σεξουαλικότητά μας και η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου μας δεν είναι κάτι το παγιωμένο. Στην πραγματικότητα, η ταυτότητα των ατόμων μπορεί να είναι ρευστή. ΤΟ ΦΑΣΜΑ μπορεί να σας βοηθήσει να οραματιστείτε πώς αισθάνεστε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε πώς προσδιορίζεστε σήμερα σε κάθε γραμμή, αλλά μην νιώθετε περιορισμένοι – δεν είναι κακό να σημειώσετε κάτι διαφορετικό αύριο!
BIOLOGICAL SEXΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ
What the doctor assigned you at birthΠώς σας όρισε ο γιατρός κατά τη γέννηση
MALEΑΝΔΡΑΣ
INTERSEXΔΙΑΦΥΛΙΚΟΣ
FEMALEΓΥΝΑΙΚΑ
GENDER IDENTITYΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
How you feel on the insideΠώς νιώθετε μέσα σας
MAN (FTM)ΑΝΔΡΑΣ (ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΑΝΔΡΑ)
GENDERFLUID AND TRANSΜΕ ΡΕΥΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΝΣ
TRANSGENDER / GENDERQUEER / NON-BINARYΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ / ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ / ΜΗ ΔΥΑΔΙΚΟΣ
WOMAN (MTF)ΓΥΝΑΙΚΑ (ΑΠΟ ΑΝΔΡΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ)
GENDER EXPRESSIONΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
How you present yourself to othersΠώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους άλλους
MASCULINEΑΝΔΡΑΣ

ANDROGYNOUS

NON-BINARY

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΣ

ΜΗ ΔΥΑΔΙΚΟΣ

FEMININEΓΥΝΑΙΚΑ
GENDER PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
How the world sees youΠώς σας βλέπει ο κόσμος
MANΑΝΔΡΑΣ
TRANSGENDER / GENDERQUEER / NON-BINARYΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ / ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ / ΜΗ ΔΥΑΔΙΚΟΣ
WOMANΓΥΝΑΙΚΑ
SEXUAL ORIENTATIONΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Who you likeΠοιος σας αρέσει
ATTRACTED TO WOMENΜΕ ΕΛΚΥΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

BISEXUAL / PANSEXUAL

ASEXUAL

ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΟΣ / ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ

ΑΦΥΛΟΣ

ATTRACTED TO MENΜΕ ΕΛΚΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
The Trevor Project is the leading national organization providing crisis intervention and suicide prevention services to lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning youth.Το πρόγραμμα Trevor Project είναι ο κορυφαίος εθνικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσεων και πρόληψης αυτοκτονιών σε λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, διεμφυλικούς και προβληματισμένους νέους.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), οι ρόλοι των κοινωνικών φύλων είναι το σύνολο των κοινωνικών και πολιτισμικών συμπεριφορών που αναλαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες σε συγκεκριμένα πλαίσια. Κατ’ επέκταση, οι ρόλοι των κοινωνικών φύλων καθορίζονται από τις κοινωνικές δομές και μια σειρά θεσμών που έχουν τις ρίζες τους στην κοινωνία και αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές αντιλήψεις, μεταξύ των οποίων είναι τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ως εκ τούτου, οι ταυτότητες κοινωνικού φύλου εξελίσσονται, έχουν πολυπλοκότητα και μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές με την πάροδο των ετών και τα διαφορετικά πλαίσια μέσα από τα οποία ζουν τα άτομα.

Μετάφραση:

The Genderbread Person v4 byΟ Άνθρωπος-Κουλουράκι (genderbread person), έκδ. 4 από
IdentityΤαυτότητα
AttractionΈλξη
ExpressionΈκφραση
SexΒιολογικό Φύλο
means a lack of what’s on the right sideσημαίνει έλλειψη σωστής ή λανθασμένης πλευράς
Gender IdentityΤαυτότητα Κοινωνικού Φύλου
Woman-nessΓυναικεία φύση
Man-nessΑνδρική φύση
Gender ExpressionΈκφραση Κοινωνικού Φύλου
FemininityΘηλυκότητα
MasculinityΑρρενωπότητα
Anatomical SexΑνατομικό Φύλο
Female-nessΘηλυπρέπεια
Male-nessΑνδροπρέπεια
Identity ≠ Expression ≠ Sex ≠ Gender ≠ Sexual OrientationΤαυτότητα ≠ Έκφραση ≠ Βιολογικό Φύλο ≠ Κοινωνικό Φύλο ≠ Σεξουαλικός Προσανατολισμός
Sex Assigned At BirthΤο Βιολογικό Φύλο που Ορίστηκε κατά τη Γέννηση
FemaleΘηλυκό
IntersexΔιαφυλικό
MaleΑρσενικό
Sexually Attracted to…Έλκομαι Σεξουαλικά από…
and/orκαι/ή
Women and/or Feminine and or Female PeopleΓυναίκες και/ή Θηλυπρεπή και/ή Θηλυκά Άτομα
Men and/or Masculine and/or Male PeopleΆνδρες και/ή Ανδροπρεπή και/ή Αρσενικά Άτομα
Romantically Attracted to…Έλκομαι Ερωτικά από…
Women and/or Feminine and or Female PeopleΓυναίκες και/ή Θηλυπρεπή και/ή Θηλυκά Άτομα
Men and/or Masculine and/or Male PeopleΆνδρες και/ή Ανδροπρεπή και/ή Αρσενικά Άτομα