Θέμα 1 Οι υποθέσεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το φύλο

Ποικίλες ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στις αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί, αναφορικά με τους έμφυλους ρόλους, τα έμφυλα στερεότυπα και τις έμφυλες προκαταλήψεις

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τα κορίτσια ως: ήσυχα, ευαίσθητα, υπάκουα, συνεργάσιμα, ευχάριστα, προσεκτικά, επιμελή, μελετηρά, καλά στα μαθήματα, πιο “ταιριαστά” στο σχολείο, περισσότερο εργατικά και με καλύτερους βαθμούς (συγκριτικά με τα αγόρια), πιο εύκολα στη δουλειά μαζί τους -όταν συμπεριφέρονται με βάση τις έμφυλες νόρμες-, αλλά χειριστικά όταν αποκλίνουν από ό,τι θεωρείται ότι ταιριάζει στο φύλο τους.

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τα αγόρια ως: δραστήρια, αθλητικά, ανταγωνιστικά, ανεξάρτητα, επιθετικά και καμιά φορά σκληρά -με χωρίς ίχνος φόβου ή στεναχώριας-, λογικά, με αυτοπεποίθηση, ικανά στην ανάγνωση, δημιουργικά, έξυπνα αλλά λίγο φυγόπονα -όταν πρόκειται για μελέτη στο σπίτι-. Επίσης, είναι πιο πιθανό να παρεκτραπούν και να συμπεριφερθούν άσχημα, απ’ ότι τα κορίτσια.

Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να συνδέουν την υψηλή επίδοση των κοριτσιών με την προσπάθεια ή ακόμη και την τύχη, ενώ αντίθετα των αγοριών με τη “φυσική ικανότητα”. Αυτοί που αποδίδουν την επιτυχία των μαθητών στην ικανότητα ίσως έχουν υψηλότερες προσδοκίες από αυτούς, ενώ αυτοί που την αποδίδουν στην προσπάθεια έχουν λιγότερη πίστη στην ικανότητά τους να πετύχουν.

Ακόμη κι αν τα κορίτσια νοούνται ως καλύτερες μαθήτριες συγκριτικά με τα αγόρια, θεωρείται ότι έχουν λιγότερες ακαδημαϊκές προοπτικές. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί ανέχονται την πιθανή θλίψη, άγχος, απομόνωση και έλλειψη συμμετοχής των κοριτσιών, μιας και τα θεωρούν «φυσιολογική» εμπειρία γι’ αυτά.

Ανακτήθηκε από: https://stand.ie/?s=Lydia-Howard-Chevalier

Μία από τις πιο κοινές υποθέσεις των εκπαιδευτικών που επηρεάζει τις προσδοκίες τους για τους μαθητές τους, είναι ότι μαθήματα όπως η Γλώσσα, οι Τέχνες και οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι πιο “θηλυκά”, ενώ άλλα όπως αυτά των STEM (Science/ Φυσικές Επιστήμες, Technology/ Τεχνολογία, Engineering/ Μηχανική και Mathematics / Μαθηματικά) είναι πιο “αρσενικά”.

Μαθηματικά: Μία συχνή γενίκευση είναι ότι τα κορίτσια είναι “κακά”, δηλαδή λιγότερο ικανά στα Μαθηματικά, ενώ τα αγόρια πάσχουν σε δραστηριότητες της Γλώσσας όπως η ανάγνωση και η γραφή. Υπάρχει μάλιστα μία μακρόχρονη διαμάχη σχετικά με το αν το έμφυλο χάσμα προκύπτει από βιολογικές διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου ή από κοινωνικές διαφορές, με το δεύτερο να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.  

Αθλήματα: Τα αθλήματα λογίζονται ως αντρικά κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα κορίτσια να θεωρούνται λιγότερο αθλητικά ικανά από τα αγόρια. Μερικά αθλήματα μάλιστα κατηγοριοποιούνται ως κατάλληλα για τα αγόρια, ενώ άλλα για τα κορίτσια και γι’ αυτό πολλοί εκπαιδευτικοί/προπονητές κατευθύνουν τις επιλογές των μαθητών τους, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν σε διαφορετικά αθλήματα ανάλογα με το φύλο τους.

Τα αγόρια πιστεύεται στερεοτυπικά ότι αποδίδουν χειρότερα από τα κορίτσια γενικά στο σχολείο, φωτογραφίζοντάς τα ως αυτά με τους χαμηλότερους βαθμούς ή αυτά που είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Επομένως,…

Οι εκπαιδευτικοί ίσως έχουν γενικευμένες προσδοκίες, ότι τα κορίτσια είναι καλύτερα στο σχολείο από τα αγόρια.

Παιχνίδια γνώσεων