Θέμα 1 Περιγραφή

Η ενότητα 2 με τίτλο «Φεμινιστική έρευνα για την εκπαίδευση και το φύλο» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της φεμινιστικής σκέψης και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική έρευνα, έννοιες που έχουν προσελκύσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά μερικές φορές παρεξηγούνται και χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο. Επιπλέον, στοχεύει να εξοικειώσει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες με τη φεμινιστική έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και το φύλο και να ρίξει φως στα αποτελέσματα και τη σημασία της.