Θέμα 1 Ρύθμιση της τρέχουσας κατάστασης στον εκπαιδευτικό πληθυσμό

Οι δάσκαλοι/ες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο, καθώς λειτουργούν ως μέντορες, ειδικοί και πρότυπα για τις μελλοντικές γενιές. Είναι σε θέση να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τις στάσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των μικρών παιδιών, καθώς και να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν περαιτέρω πώς λειτουργεί η κοινωνία στις μέρες μας.

Στο σημείο αυτό, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι σκεφτόμαστε όταν ακούμε τη λέξη «δάσκαλος». Πολλοί από εμάς μπορεί να φανταστούμε κάποιον με ένα μεγάλο, ευγενικό χαμόγελο που είναι γενναιόδωρος και κατανοητός. Επιπλέον, οι περισσότεροι φέρνουν στο νου τους μια γυναίκα!

Είναι μάλλον προφανές ότι η διδασκαλία είναι ένα επάγγελμα που ανήκει στο γυναικείο φύλο. Οι γυναίκες αποτελούν πάνω από τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (EUROSTAT, 2021).

Δεδομένου ότι εστιάζουμε στις ανισότητες των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης, σε αυτό το θέμα θα μελετήσουμε τη σύνθεση του διδακτικού πληθυσμού ανάλογα με το φύλο.

Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201005-1

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της κοινωνίας και το παγκόσμιο ποσοστό γυναικών δασκάλων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε προσχολικούς, πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και την Κεντρική Ασία.

Αντίθετα, οι γυναίκες δασκάλες υποεκπροσωπούνται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε χώρες χαμηλού εισοδήματος στην Αφρική και σε διευθυντικές θέσεις των σχολείων. Αντίθετα, οι άνδρες υποεκπροσωπούνται στις χαμηλότερες τάξεις σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα, ενώ είναι πιο πιθανό να κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

Επί του παρόντος, υπάρχουν σχεδόν 5,2 εκατομμύρια δάσκαλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι γυναίκες αποτελούν το 72% αυτών. Ο μέσος όρος των γυναικών δασκάλων στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε από 61% το 2005 σε 65% το 2010 και 68% το 2014. Για το λόγο αυτό, μιλάμε για σταδιακή «θηλυκοποίηση» του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.

Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ήμισυ του εκπαιδευτικού εργατικού δυναμικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά την πλειονότητα των δασκάλων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κατανομή των γυναικών δασκάλων είναι υψηλότερη στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου από ό,τι στα προγράμματα πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού.

Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201005-1

Από το σύνολο του εκπαιδευτικού πληθυσμού, μόνο ένα μικρό ποσοστό του διδακτικού προσωπικού φαίνεται να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών, σχεδόν το 40%, φαίνεται να είναι ηλικίας άνω των 50 ετών (EUROSTAT, 2020).

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς είναι 50 ετών και άνω στην Ιταλία (54%) και στη Λιθουανία (52%). Εν τω μεταξύ, το 1% των εκπαιδευτικών στην ΕΕ ήταν άνω των 65 ετών το 2018. Το υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα αναφέρθηκε στην Εσθονία (8%), τη Λετονία (5%), τη Σουηδία και τη Δανία (και στις δυο 4%) .

Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζουν αντίθετη τάση και το εργατικό δυναμικό τους περιλαμβάνει νεότερους σε ηλικία δασκάλους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό των ηλικιωμένων δασκάλων, ξεκίνησε μια φιλόδοξη εκστρατεία πρόσληψης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και την ελκυστικότητα του στους νέους που επέλεξαν τη διδασκαλία αλλά αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης της εκπαίδευσης.

Θεωρείται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, οι δάσκαλοι/ες χάνουν τον ενθουσιασμό τους να διδάξουν. Αντιθέτως, πιστεύεται επίσης ότι η ηλικία είναι πλεονέκτημα, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δάσκαλοι/ες είναι πιο έμπειροι. Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να αναπαράγουν στερεότυπα για το φύλο μέσα στην τάξη, καθώς γίνονται πιο συντηρητικοί όσο μεγαλώνουν.