Θέμα 1 Σε σχολικό επίπεδο

Ακολουθεί μια λίστα ενεργειών που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σχολικό επίπεδο, οι οποίες προτείνονται από τον Οδηγό για Εκπαιδευτικούς που Δημιουργούν Υποστηρικτικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα για Κορίτσια και Αγόρια (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και Irex).