Θέμα 1 Ταυτότητα φύλου – στοιχεία

Θεωρίες που εξηγούν τη διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου στα παιδιά, υπό την επίδραση της κοινωνικοποίησης:

  • Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης
  • Γνωστική θεωρία μάθησης
  • Η θεωρία της γονικής ταυτοποίησης
  • L. Kohlbergστάδια
  • Erikson στην εφηβεία, μια αναδιάρθρωση των ταυτοτήτων που έχουν αφομοιωθεί στην παιδική ηλικία.

⇨ Τα στερεότυπα φύλου είναι οι πεποιθήσεις, οι πεποιθήσεις που έχουν τα άτομα σε μια κοινωνία σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που αναμένονται από γυναίκες και άνδρες. Υπάρχουν πολιτισμικά στερεότυπα, που διαμορφώνονται λόγω πολιτισμικών επιρροών, από το σχολείο, την τέχνη, τον τύπο κ.λπ., και προσωπικά στερεότυπα, δηλαδή τα δικά μας πιστεύω.

  • Στην περίπτωση των γυναικών, τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του φύλου: υποτακτική, υπεύθυνη για το νοικοκυριό και τα παιδιά, με ενσυναίσθηση και συναισθηματική ένωσε τα νέα μοντέλα: με πρωτοβουλία, ανεξάρτητη, δυνατή, μαχητική.
  • Στην περίπτωση των ανδρών, τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του φύλου: ανάληψη πρωτοβουλίας, δύναμη, ανεξαρτησία, είναι θολά τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή αντίληψης και εκδήλωσης γίνεται από το «ισχυρό φύλο» στο «αντίθετο φύλο».