Θέμα 1 Τρέχουσα εκπαιδευτική κατάσταση και επαγγελματικά κίνητρα μεταξύ των δασκάλων και των εκπαιδευτικών

Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης ολόκληρου του πληθυσμού τους τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση τους με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και όταν το ποσοστό των ανδρών με τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών μεταξύ των ηλικιωμένων 55-64 ετών, αυτό δεν συμβαίνει πλέον μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών σε 33 από τις 36 χώρες.

Οι γυναίκες αποκτούν όλο και περισσότερα προσόντα: περισσότερες γυναίκες παρά άντρες αποφοιτούν από πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών του ΟΟΣΑ (PISA) διαπίστωσε σταθερά ότι γενικά, στην ηλικία των 15, τα κορίτσια έχουν υψηλότερες προσδοκίες για τη σταδιοδρομία τους από τα αγόρια, αλλά λιγότερο από το 5% από αυτά σκέφτονται μια καριέρα στη μηχανική ή στους υπολογιστές. Αυτό εξηγεί γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ορισμένους τομείς σπουδών, όπως τα μαθηματικά και η επιστήμη των υπολογιστών.

Ωστόσο, παρά τα επιτεύγματά τους, οι νέες γυναίκες δεν αισθάνονται τόσο ελεύθερες στην επιλογή των θέσεων εργασίας τους ή δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εργασίας με τους άνδρες και συνήθως προτιμούν τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η πρόνοια.

Να γίνω δάσκαλος/α – Quiz

Κάποιοι επιλέγουν αυτή τη σταδιοδρομία για να βελτιώσουν την κοινωνία στην οποία ζουν, άλλοι έχουν έντονη επιθυμία να εργαστούν με παιδιά και άλλοι για να έχουν ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Πολλοί δάσκαλοι μπαίνουν στο επάγγελμα τυχαία, ενώ άλλοι έχουν  πάρει την απόφαση συνειδητά. Οι λόγοι για την είσοδο των εκπαιδευτικών  στην εκπαίδευση φαίνεται να περιλαμβάνουν τόσο παράγοντες ώθησης (π.χ. αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον) όσο και παράγοντες έλξης (π.χ. εξέλιξη σταδιοδρομίας).

Χώρες όπου η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία είναι γενικά χαμηλή έχουν επίσης τα μικρότερα ποσοστά γυναικών δασκάλων.

Οι στερεότυπες απόψεις για τη διδασκαλία ως επάγγελμα που, κατά καιρούς, θυμίζει γονεϊκότητα, πιθανότατα παίζουν ρόλο, ειδικά για τις νεότερες γενιές γυναικών που εκτιμούν περισσότερο τη μητρότητα. Οι εργατικές διατάξεις που επιτρέπουν στους δασκάλους να εργάζονται με μερική απασχόληση και να συνδυάζουν ευέλικτα την εργασία, την οικογενειακή ζωή και τη φροντίδα των δικών τους παιδιών φαίνεται επίσης να είναι πιο ελκυστικές για τις γυναίκες.

Οι γυναίκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κερδίζουν πάνω από το 90% των μισθών άλλων εργαζομένων, απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ άνδρες και γυναίκες που κάνουν την ίδια εργασία διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία κερδίζουν σχεδόν τα ίδια, η σχετική αξία των αποδοχών τους στην επαγγελματική αγορά εργασίας είναι εντυπωσιακά διαφορετική σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που περισσότερες γυναίκες ενδιαφέρονται να διδάξουν, ειδικά στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ο τομέας της εκπαίδευσης θα μπορούσε να ενεργήσει πιο δυναμικά για να διασφαλίσει την προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να τερματίσει τα στερεότυπα που εμποδίζουν τις γυναίκες να σπάσουν το γυάλινο ταβάνι σε συγκεκριμένους τομείς θεμάτων και στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε επίσης να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει νέους άνδρες στη διδασκαλία, προσφέροντάς τους καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας και συνθήκες εργασίας που μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία μια πιο ανταγωνιστική επιλογή σταδιοδρομίας, ακόμα κι αν οι μισθοί των δασκάλων εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με αυτούς των άλλων επαγγελματιών (Van Damme, 2017).

Freepik.com

Σε ένα επάγγελμα όπου οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία, η απλή παρουσία των ανδρών -κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- είναι απαραίτητη, καθώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δάσκαλοι μπορούν να συμβάλουν σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αντίστοιχα, ένα ποικίλο εργατικό δυναμικό εκπαιδευτικών μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των στερεότυπων φύλων.

Η παρουσία ανδρών δασκάλων στο πρώτο έτος της σχολικής εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση ισότιμων εκδοχών του ανδρισμού ως προς το φύλο. Δουλεύοντας σε ρόλους που συνήθως θεωρούνται πιο κατάλληλοι για τις γυναίκες, οι άνδρες μπορούν να διαλύσουν τις πολωμένες διαφορές που ευνοούν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Αντίστοιχα, άτομα διαφορετικού φύλου μπορεί να βλέπουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους, οδηγώντας σε καινοτόμες λύσεις. Η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού έχει επίσης συνδεθεί με τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης και την ικανοποίηση από την εργασία.

Πηγή: https://bluenodemedia.com/bridging-the-gender-digital-divide-in-developing-countries/