Θέμα 2 Διάρκεια

Η Ενότητα 2 διαρκεί περίπου Χ ώρες για να ολοκληρωθεί (X ECTS).

Παρακαλούμε υπολογίστε το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η ενότητα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων, των κουΐζ, των μελετών περίπτωσης κλπ).