Θέμα 2 Διακρίσεις λόγω κοινωνικού φύλου

Κατ’ αρχήν, διάκριση είναι η μεταχείριση «κάποιου διαφορετικά ή άνισα με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το βιολογικό φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση κοινωνικού φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή την ιδιότητά του ως προστατευόμενος βετεράνος».

Κατ’ επέκταση, η διάκριση λόγω κοινωνικού φύλου συνιστά τη διακριτική μεταχείριση των ατόμων με βάση το βιολογικό ή το κοινωνικό φύλο.

Οι διακρίσεις με βάση το κοινωνικό φύλο καταλήγουν σε ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών φύλων, δηλαδή μερικά άτομα είναι πιο προνομιούχα από άλλα λόγω του βιολογικού ή του κοινωνικού φύλου τους.

Οι διακρίσεις λόγω κοινωνικού φύλου τροφοδοτούνται από τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο και τα άτομα που ανήκουν σε οποιοδήποτε βιολογικό φύλο βιώνουν τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο και επηρεάζονται από αυτές από την πρώιμη νεότητά τους σχετικά με τις κοινωνικές προσδοκίες, τις συμπεριφορές και τις οπτικές της ζωής τους.