Θέμα 2 Διεθνείς πολιτικές για την ισότητα των φύλων

 • Το 2020, μόνο το 25 τοις εκατό όλων των εθνικών βουλευτών ήταν γυναίκες, μια μικρή αύξηση από το 11,3 τοις εκατό το 1995.
 • Μεταξύ του 1992 και του 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν, κατά μέσο όρο, το 13 τοις εκατό των διαπραγματευτών, το 6 τοις εκατό των μεσολαβητών και το 6 τοις εκατό των υπογραφόντων σε μεγάλες ειρηνευτικές διαδικασίες παγκοσμίως.
 • Άτομα με διαφορετική ταυτότητα φύλου και σεξουαλικό προσανατολισμό ή άτομα που έχουν μη αναγνωρίσιμο σύμφωνα με τις κοινωνικά καθορισμένες νόρμες φύλο μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και εμπόδια στην παροχή βοήθειας σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα.
 • Τα Ηνωμένα Έθνη εστιάζουν τώρα το έργο τους για την παγκόσμια ανάπτυξη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs).Goal 5 που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Στόχος 5, «Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών».
 • Ο δείκτης SDG περιλαμβάνει έναν αυτόνομο δείκτη spillover, ο οποίος καλύπτει τρεις διαστάσεις:
  1. περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που ενσωματώνονται στο εμπόριο·
  2. οικονομικές, χρηματοοικονομικές και επιπτώσεις διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, της χρηματοοικονομικής διαφάνειας ή της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας)·
  3. διαρροές ασφαλείας (https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data πρόσβαση στις 5.11.2021).
 • Κάθε χώρα έχει τον δικό της Δείκτη SDG, σε ρυθμιζόμενη χρονική περίοδο. Με βάση αυτόν τον δείκτη, ο οργανισμός του ΟΗΕ προωθεί στρατηγικές για να βοηθήσει τις χώρες να μειώσουν το χάσμα σε διαφορετικούς τομείς .
 • Στην πραγματικότητα, η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ (άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).
 • Στο όραμα της U.E. Επιτροπής, «φύλο σημαίνει τους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για γυναίκες και άνδρες» ( άρθρο 3 στοιχείο γ) της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας).

Remember

In this context, the main objectives related to promote gender equality among Europe are:

– Promoting equal economic independence for women and men;

– Closing the gender pay gap;

– Advancing gender balance in decision making;

– Ending gender based violence and promoting gender equality beyond the E.U;

(https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en)

 • Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ισότητα των φύλων λόγω του γεγονότος ότι: 14 από τις 20 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως για την ισότητα των φύλων είναι κράτη μέλη της ΕΕ, συνεχίζονται οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025.
 • Η Στρατηγική 2020-2025 παρουσιάζει στόχους πολιτικής και δράσεις ώστε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος έως το 2025 προς μια Ευρώπη ισότητας των φύλων.

Ο στόχος είναι μια Ένωση όπου οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλη τους την ποικιλομορφία, θα είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν το μονοπάτι που έχουν επιλέξει στη ζωή τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες να προοδεύσουν και θα μπορούν ισότιμα ​​να συμμετέχουν και να ηγηθούν της ευρωπαϊκής κοινωνίας μας.

 • Υπάρχουν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές δράσης που έχουν κατά νου τα Η.Ε. προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων:

α) Εξάλειψη της βίας που σχετίζεται με το φύλο.

β) Αμφισβήτηση στερεότυπων φύλου.

γ) Εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας.

 • Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την εφαρμογή της Υπουργικής Διακήρυξης δέσμευσης για το «Women in Digital».
 • Ο πίνακας αποτελεσμάτων «Women in Digital» θα χρησιμοποιείται πιο συστηματικά.
 • Το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του οριζόντιου διαχωρισμού, των στερεοτύπων και των διαφορών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 • Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα υποστηρίξει τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και θα αντιμετωπίσει τα στερεότυπα των φύλων.