Θέμα 2 Ο ρόλος των ψηφιακών μέσων/εργαλείων στη μείωση του χάσματος των φύλων

Τα ψηφιακά μέσα μπορεί να είναι τόσο χρήσιμα όσο και επιβλαβή ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί ένα άτομο. Τα ψηφιακά μέσα επηρεάζουν επίσης τον τρόπο που οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις ταυτότητες, τους κοινωνικούς κανόνες και τις αξίες τους σε σχέση με το φύλο.

Τα παιδιά από μικρή ηλικία επηρεάζονται από τα έμφυλα στερεότυπα που τους παρουσιάζονται μεταξύ άλλων από τα ΜΜΕ. Η ανισότητα των φύλων υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης μέσω της υποεκπροσώπησης και της παραπλανητικής παρουσίασης της γυναίκας.

Τα στερεότυπα για τις γυναίκες βασίζονται κυρίως στη φυσική τους εμφάνιση, τα ρούχα και την ηλικία τους, ενώ αυτά των ανδρών έχουν να κάνουν κυρίως με τη συμπεριφορά, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, λόγω της δύναμης που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν την ταυτότητά τους προβάλλοντας μια ποικιλία ρόλων και συμπεριφορών ανθρώπων κάθε φύλου. Θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα αναφορικά με τα δικαιώματα των φύλων και την ισότητα και συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες φωνές και προοπτικές των γυναικών. Θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μια αναφορά με ευαισθησία ως προς το φύλο, η οποία θα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις προοπτικές των κοινωνιών και θα παρουσιάζει τον κόσμο όπως φαίνεται  μέσα από τα μάτια όλων των φύλων.

Η δύναμη των μέσων ενημέρωσης μπορεί να φανεί μέσα από το αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές γυναίκες θύματα σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη βία με άλλα θύματα, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις νομικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες πρόνοιας και συμβάλλοντας σταδιακά στην ισότητα των φύλων.