Θέμα 2 Προσδιορισμός των ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου

Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί έως και 58 διαφορετικές ταυτότητες κοινωνικού φύλου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ταυτότητες κοινωνικού φύλου.

Ο όρος «Άφυλος» σημαίνει ότι ένα άτομο προσδιορίζεται ότι δεν έχει κοινωνικό φύλο. Ένα άτομο που προσδιορίζεται με αυτόν τον όρο συχνά θα θεωρεί τον εαυτό του είτε ότι έχει έναν τύπο μη δυαδικής ταυτότητας κοινωνικού φύλου είτε ότι δεν προσυπογράφει σε καμία ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

Ο όρος «Φυλοαμετάβατος» χρησιμοποιείται συνήθως για αναφορά σε άτομα που προσδιορίζονται αποκλειστικά με το κοινωνικό φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

Ο όρος «Ημίφυλος» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εν μέρει ή να δημιουργήσει μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φύλο. Για παράδειγμα, «ημίφυλο κορίτσι» ή «ημίφυλο αγόρι». Αυτές οι ταυτότητες διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, αλλά έχουν κοινό το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης προσδιορισμός με ένα κοινωνικό φύλο, μόνο μια εσωτερική κλίση προς αυτό.

Ο προβληματισμός για το κοινωνικό φύλο περιγράφει κάποιον που αμφισβητεί το σύνολο ή μέρη του κοινωνικού φύλου του (ταυτότητα ή έκφραση) και δεν επιθυμεί να προσδιοριστεί με μια συγκεκριμένη ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

Η ρευστότητα κοινωνικού φύλου, όπως ο προβληματισμός για το κοινωνικό φύλο, είναι ένας όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, την έκφραση ή και τα δύο. Η ρευστότητα κοινωνικού φύλου περιγράφει ένα άτομο που κινείται ρευστά μεταξύ των δύο κοινωνικών φύλων ή του οποίου το κοινωνικό φύλο αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Το απροσδιόριστο φύλο περιγράφει μια ταυτότητα κοινωνικού φύλου που δεν μπορεί να οριστεί ως αποκλειστικά αρσενική ή θηλυκή. Τα άτομα απροσδιορίστου φύλου βιώνουν το κοινωνικό φύλο τους με όλους τους μοναδικούς τρόπους (εξ ου και το όνομα). Η αδυναμία ορισμού του όρου είναι μέρος της απήχησής του για τα άτομα που προσδιορίζονται ως απροσδιορίστου φύλου. Η ταυτότητα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία θηλυκών, αρσενικών ή μη δυαδικών ταυτοτήτων ή κανένα από αυτά. Εν μέρει, μπορεί να θεωρηθεί ως απόρριψη της συσχέτισης με μια ετικέτα.

Η μεσοφυλικότητα περιγράφει μια ταυτότητα κοινωνικού φύλου που είναι ένας συνδυασμός αρσενικών και θηλυκών ταυτοτήτων. Η μεσοφυλικότητα δεν είναι το ίδιο με το διαφυλικότητα. Τα διαφυλικά άτομα μπορούν να ταυτιστούν με οποιαδήποτε ταυτότητα ή έκφραση κοινωνικού φύλου.

Η πολυφυλικότητα περιγράφει άτομα που έχουν περισσότερες από μία ταυτότητες κοινωνικού φύλου. Μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω από τους όρους «διφυλικότητα», «τριφυλικότητα», κ.λπ.

Η μη δυαδικότητα χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει μια ταυτότητα κοινωνικού φύλου που δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως αρσενική ή θηλυκή. Τα μη δυαδικά άτομα βιώνουν το κοινωνικό φύλο τους με διαφορετικούς τρόπους. Θα μπορούσε να βιωθεί ως ένας συνδυασμός αρσενικού και θηλυκού, ούτε αρσενικού ούτε θηλυκού, ούτε κάτι εντελώς ανεξάρτητο από τις έννοιες των συμβατικών ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου. Η μη δυαδικότητα είναι ένας εκτεταμένος όρος-ομπρέλα και πολλές ταυτότητες κοινωνικού φύλου που συζητούνται σε αυτό το άρθρο εμπίπτουν σε αυτόν.

Η παμφυλικότητα είναι μια ταυτότητα κοινωνικού φύλου όπου ένα άτομο προσδιορίζεται ως όλες ή πολλές ταυτότητες κοινωνικού φύλου. Ο όρος είναι παρόμοιος με την πολυφυλικότητα, αν και η πολυφυλικότητα είναι πιο περιορισμένη.

Η διεμφυλικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε άτομο έχει ταυτότητα κοινωνικού φύλου που διαφέρει από το κοινωνικό φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση.»