Θέμα 2 Σε επίπεδο τάξης

Ακολουθεί ένας κατάλογος με στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη και με περαιτέρω (σύντομες) εξηγήσεις που προτείνονται από διαφορετικούς δημιουργούς σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες.

Kelisa Wing και Megan Cross (2018)

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κρίσεις και προκαταλήψεις είναι ευθύνη κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό συμβαίνει μέσα από αυτό που λέγεται και αυτό που φαίνεται. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να εργαστούν για να μάθουν για το υπόβαθρο των μαθητών τους, ώστε να κατανοήσουν τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς κανόνες των μαθητών.

Το υλικό της τάξης σας θα πρέπει να είναι ένας καθρέφτης για τους μαθητές σας στον οποίο μπορούν να δουν τον εαυτό τους να αναπαρίσταται. Πρέπει να προωθήσουμε τη δική μας σκέψη σε αυτόν τον τομέហακόμα κι αν οι τάξεις μας δεν είναι διαφορετικές, θα πρέπει να εκθέτουμε τους μαθητές μας σε πολλαπλές οπτικές και άτομα γιατί διδάσκονται την ενσυναίσθηση και τη διαφορετικότητα.

Ως κοινωνία, έχουμε την τάση να θέλουμε να ακούμε μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας. Ωστόσο, πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να ακούσουν άλλους που μπορεί να μην έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτούς και πρέπει να τους επιτρέψουμε να αισθάνονται ασφαλείς να εκφραστούν.

Όταν αναστοχαζόμαστε τις προκαταλήψεις μας και δημιουργούμε ασφαλείς χώρους στις τάξεις μας, δημιουργούμε ευκαιρίες για συζητήσεις γεμάτες δύναμη με τους μαθητές μας. Είναι πιθανό να έχουμε στιγμές που είναι αποκαλυπτικές, αλλάζουν τις οπτικές και μπορεί επίσης να κάνουμε λάθη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε αρκετά ανθρώπινοι για να τα παραδεχθούμε και να τα διορθώσουμε.

Christina Kwauk και Sarah Bever (2017)

Αυτό χρησιμεύει ως σημαντική υπενθύμιση ότι η σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών μέσω του κριτικού στοχασμού σχετικά με τις δικές τους αντιλήψεις για το κοινωνικό φύλο. Πράγματι, η ικανότητα του εκπαιδευτικού να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις τοπικές, κοινωνικές δυναμικές και τις δυναμικές του κοινωνικού φύλου δίνοντας φωνή στις εμπειρίες των αγοριών και των κοριτσιών είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα περιβάλλοντα μάθησης που να περιλαμβάνουν το κοινωνικό φύλο σε μερικά από τα πιο αποκλειστικά πλαίσια για αυτό.

Raghavendra T. (2014)

Παρέχετε ίση προσοχή σε αγόρια και κορίτσια στην τάξη

Αλλάξτε τη διάταξη των καθισμάτων προκειμένου τα κορίτσια και τα αγόρια να μπορούν να κάθονται όλα μαζί

Παροχή ίσων ευκαιριών σε κορίτσια και αγόρια να ηγηθούν, να εκπληρώσουν τις ευθύνες στην τάξη και να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες

Επιδείξτε σεβασμό στην ατομικότητα αποφεύγοντας στερεότυπες παρατηρήσεις

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Ισορροπίας και της Ισότητας των Κοινωνικών Φύλων – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για ένα θέμα και για τις κλίσεις του παιδιού να αναπτύξει γνώσεις σε αυτό το αντικείμενο έχουν αντίκτυπο στο εάν η μάθηση του παιδιού θα τονωθεί, θα προκληθεί ή θα ανασταλεί (Andersson 2012).

Τα βιβλία με ιστορίες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθουν τα παιδιά για τον κόσμο, να μάθουν για τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο και ενδεχομένως να τα καταρρίψουν.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση με παιχνίδια, τα οποία συντηρούν τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο, μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα υψηλότερα επίπεδα στερεοτυπικής συμπεριφοράς για το κοινωνικό φύλο, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια (Cohen et al 2016).

Τα σχολικά βιβλία που αμφισβητούν τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο ή οι εκπαιδευτικοί που ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναστοχαστούν με κριτικό τρόπο σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία έχουν μεγάλη σημασία.

Οι Vervecken & Hannover (2015) υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που σχετίζονται με τα κοινωνικά φύλα στη γλώσσα [για παράδειγμα, η λέξη «fireman» (που εμπεριέχει τη λέξη «man = άνδρας») για την έννοια «πυροσβέστης» αντί της λέξης «firefighter» που έχει την ίδια σημασίហη λέξη «air hostess» (που εμπεριέχει τη λέξη «hostess = οικοδέσποινα») για την έννοια «αεροσυνοδός» αντί της λέξης «flight attendant» που έχει την ίδια σημασία] επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παιδιών και των ενηλίκων. Υποστηρίζουν ότι οι γλωσσικές παρεμβάσεις (δηλαδή η χρήση της δίκαιης γλώσσας για το κοινωνικό φύλο), μπορούν να επηρεάσουν την αυτό-αποτελεσματικότητα των παιδιών απέναντι σε στερεοτυπικά επαγγέλματα.