Θέμα 2 Το «πρώτο φεμινιστικό κύμα»

Το πρώτο φεμινιστικό κύμα αναφέρεται στα  αιτήματα των γυναικείων κινημάτων τα οποία ξεκίνησαν στη Γαλλία και συνεχίστηκαν στη Βρετανία στο τέλος του 19ου αιώνα και άρχισαν να έχουν αποτελέσματα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα με νομοθετικές αλλαγές στις Αγγλοσαξονικές και τις Ευρωπαϊκές χώρες

Εμφανίζεται μαζί με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές επαναστάσεις  της Δυτικής νεωτερικότητας (Αμερικάνικη Επανάσταση 1776, Γαλλική Επανάσταση 1789, Κίνημα για την κατάργηση της δουλείας 1790-1863, Διαφωτισμός).

Τονίζει την ιδέα των καθολικών, εγγενών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπιστοσύνης στις μεγάλες αφηγήσεις της νεωτερικότητας και του Διαφωτισμού για την εξάλειψη των διακρίσεων, μέσω της ανατροπής των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Τα αιτήματα των φεμινιστριών αυτή τη στιγμή αφορούν κυρίως την επιδίωξη ίσων δικαιωμάτων με τους άνδρες και την επίτευξη ίσης πρόσβασης σε ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία καθώς και το δικαίωμα δράσης εντός του δημόσιου χώρου. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση θέσης των γυναικών στην πολιτική ισότιμη με τους άνδρες και η ισότιμη ένταξή τους στις προϋπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές δομές (Ρεθυμνιωτάκη & Μαροπούλου, 2016)

Το πρώτο φεμινιστικό «κύμα» έχει επηρεάσει σημαντικά την κοινή αντίληψη για τον φεμινισμό και ακόμη και σήμερα ταυτίζεται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η συμβολή αυτής της περιόδου στην άμβλυνση της ασυμμετρίας των φύλων είναι μεγάλη, καθώς χάρη στη δράση των γυναικών αυτής της περιόδου εκατομμύρια γυναίκες απολαμβάνουν σήμερα δικαιώματα που θεωρούνται δεδομένα (Ρεθυμνιωτάκη & Μαροπούλου, 2016).

Henrietta Muir Edwards

Πηγή: www.frapress.gr

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την ταινία “SUFFRAGETTE”, σε σκηνοθεσία Sarah Gavron (2015), η οποία  θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα  το πρώτο φεμινιστικό κύμα.