Θέμα 3 Διαφοροποίηση του διδακτικού πληθυσμού ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εκπαίδευση ενηλίκων κ.λπ.)

Το φύλο των δασκάλων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα

Κατά μέσο όρο, το 70% των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το 2019.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών δασκάλων εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης και το ποσοστό συρρικνώνεται σε κάθε διαδοχικό επίπεδο εκπαίδευσης.

Ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 97% του διδακτικού προσωπικού στην προσχολική εκπαίδευση και το 83% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν το 60% στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόνο το 44% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ακαδημαϊκό προσωπικό.

Μόλις το 35,5% των δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνδρες το 2019. Στα δημοτικά σχολεία, το ποσοστό παρέμεινε σταθερό σε διάστημα πέντε ετών στο 14,1%.

Οι γυναίκες δασκάλες είναι λιγότερο πιθανό να προαχθούν ως διευθύντριες σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Η ηλικία των δασκάλων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Λιγότερο από το 10% του πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι κάτω των 30 ετών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα ως η ευρωπαϊκή χώρα με τους νεότερους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο μέσος όρος ηλικίας των δασκάλων ποικίλλει ανά τον κόσμο, καθώς στη Σιγκαπούρη η μέση ηλικία είναι τα 36 έτη και στην Ιταλία ο μέσος όρος είναι σημαντικά υψηλότερος στα 49 έτη.

Όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, στις περισσότερες χώρες είναι πολύ ασυνήθιστο κάποιος να έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του πριν από την ηλικία των 30 ετών και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ετών που απαιτούνται από την ολοκλήρωση του διδακτορικού έως το να γίνει κάποιος ανώτερος καθηγητής, είναι φυσικό ότι η μέση ηλικία ενός ανώτερου καθηγητή θα είναι γύρω στα 50 με 55 έτη.