Θέμα 3 Εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων σε Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, προσδιορισμός ταυτότητας φύλου στη Ρουμανία – υποστηρικτής της ισότητας των φύλων

  • Η ανάλυση SWOT μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, οργανισμούς, χώρες να γίνουν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους. Για να κάνετε ένα SWOT να αξίζει τον χρόνο, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να το σκεφτείτε πραγματικά, να απαντήσετε, μετά να κοιμηθείτε και να το ξανασκεφτείτε. Δεν μπορείτε να σκέφτεστε τα πάντα με τη μία, και αυτή η ερώτηση ή η απάντηση που μπήκε στον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι η πιο σχετική και αποκαλυπτική εικόνα σε ολόκληρη την άσκηση (Urea, Popovici, 2019, σ.31).
  • Η ανάλυση Swot παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής. Περιλαμβάνει 4 τομείς Δυνατά Σημεία – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές και συνδυάζει τη μελέτη των δυνατών και αδύναμων (εσωτερικών παραγόντων) ενός οργανισμού, μιας γεωγραφικής περιοχής ή ενός τομέα, χώρας με τη μελέτη των ευκαιριών και των απειλών για το περιβάλλον τους (εξωτερικοί παράγοντες).