Θέμα 3 Επιπτώσεις της προκατάληψης των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο

Μετά από όσα παρουσιάστηκαν προηγουμένως, είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο επηρεάζουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους σε πολλές σχετικές πτυχές που θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πρόοδο και τα επιτεύγματά τους στο σχολείο.

Για παράδειγμα, ο Matt Pinket εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι είναι επικίνδυνο να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα αγόρια. Αν υποθέσουμε ότι σε ένα αγόρι δεν αρέσει να διαβάζει και αγαπά τον αθλητισμό και, επομένως, του ζητείται να διαβάσει ένα βιβλίο για τον αθλητισμό ώστε να καλύψει τα ενδιαφέροντά του, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστούν οι προσδοκίες του.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των εκπαιδευτικών είναι να οδηγήσουν τους μαθητές να εγκαταλείψουν τη ζώνη άνεσής τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της Rigissa Megalokonomou, οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα κίνητρα των μαθητών για παρακολούθηση μαθημάτων ή μάθηση. Αυτές οι προκαταλήψεις επηρεάζουν και άλλες πτυχές όπως η «εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ποιότητα του πανεπιστημίου και του προγράμματος σπουδών». Αυτά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και για τους άνδρες μαθητές και για τις γυναίκες.

Παρατήρησε επίσης ότι οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο φαίνεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις γυναίκες, επηρεάζοντας τις επαγγελματικές προοπτικές και το εισόδημά τους.

Η Εκπαιδευτική Διαχρονική Μελέτη του 2002 (ELS:2022) διαπίστωσε ότι «οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών ήταν πιο προβλέψιμες για την επιτυχία του κολεγίου από τους περισσότερους σημαντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων και της προσπάθειας των μαθητών».

Σύμφωνα με τη μελέτη του Graide Network που παρουσιάστηκε το 2018, οι επιπτώσεις της προκατάληψης λόγω του κοινωνικού φύλου στην τάξη είναι περίπλοκες και η έρευνα καταδεικνύει ότι αυτές οι προκαταλήψεις έχουν μειονεκτήματα τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια με διαφορετικούς τρόπους.

Για τα αγόρια, πολλές από τις προκλήσεις αφορούν στη συμπεριφορά και την αυτορρύθμιση. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους δημιουργούς του Reaching Boys, Teaching Boys, «τα αγόρια αποβάλλονται από την προσχολική ηλικία σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από τα κορίτσια, τα αγόρια είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και λιγότερο πιθανό να κάνουν ασκήσεις για το σπίτι, και ο αριθμός των αγοριών που αποφοιτούν από το κολέγιο είναι ολοένα και πιο χαμηλός».

Η εκπαιδευτική έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διακόπτουν τα κορίτσια πιο συχνά από τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν καλούνται να επιδείξουν τις ιδέες τους ενώπιον της τάξης τόσο συχνά όσο τα αγόρια. Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πιθανό να κοιτούν απευθείας τα κορίτσια ενώ απαντούν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.

Αυτή η ανισότητα παραμένει εκτός της τάξης και μετά τη σχολική ημέρα και είναι επίσης παρούσα στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τους μαθητές. Πράγματι, μια εκπαιδευτική μελέτη που διεξήχθη στο Ισραήλ κατέδειξε ότι η προκατάληψη λόγω του κοινωνικού φύλου επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τους μαθητές τους. Αφού ζήτησαν από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς να διορθώσουν τις ίδιες εργασίες μαθηματικών, παρατήρησαν ότι οι εξωτερικοί εκπαιδευτικοί, που βαθμολογούσαν χωρίς να γνωρίζουν το κοινωνικό φύλο του μαθητή, έδιναν στα κορίτσια υψηλότερους βαθμούς από τους εσωτερικούς εκπαιδευτικούς.

Όπως τόνισε ένας σχολιαστής της μελέτης: «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν πραγματικά συνειδητή εχθρότητα προς τα κορίτσια στην τάξη τους». Η μη συνειδητή προκατάληψή τους τους οδήγησε να συμπεριφέρονται άδικα στις μαθήτριές τους όταν επρόκειτο για τα μαθηματικά και τις επιστήμες – ίσως με τον ίδιο τρόπο που τους αντιμετώπισαν οι δικοί τους εκπαιδευτικοί.

Όλα αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν πώς οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν, άμεσα και έμμεσα την αντίληψη των μαθητών για το σχολείο, τις ακαδημαϊκές τους πορείες και τα επιτεύγματά τους.