Θέμα 3 Μικροεπιθετικότητα

Η πιο κοινή μορφή διάκρισης είναι η μικροεπιθετικότητα.

Η μικροεπιθετικότητα μπορεί να οριστεί ως «ένα σχόλιο ή μια ενέργεια που ανεπαίσθητα και συχνά ασυνείδητα ή ακούσια εκφράζει μια προκατειλημμένη στάση απέναντι σε ένα μέλος μιας περιθωριοποιημένης ομάδας».

Μικροεπιθετικότητα:

Τρεις Μορφές Μικροεπιθετικότητας:

 • είναι λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά.
 • μεταδίδει αρνητικά, εχθρικά και υποτιμητικά μηνύματα σε άτομα που αποτελούν μέλη μιας περιθωριοποιημένης ομάδας (με βάση το κοινωνικό φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα κ.λπ.).
 • συμβαίνει σε καθημερινές αλληλεπιδράσεις.
 • μπορεί να είναι εκούσια ή ακούσια.
 • συχνά δεν αναγνωρίζεται.
 1. μικροεπίθεση: «παρωχημένες» διακρίσεις
  • προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, συμπεριφορά αποφυγής ή σκόπιμη διακριτική μεταχείριση.
  • είναι πιθανό να είναι συνειδητή και σκόπιμη.
 1. μικροπροσβολή: δυσδιάκριτη περιφρόνηση που μεταδίδει ένα κρυφό προσβλητικό μήνυμα
  • μεταφέρει στερεότυπα, αγένεια και αναισθησία που υποβαθμίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.
  • συχνά δεν αναγνωρίζεται από το άτομο.
 1. μικροακύρωση: απορριπτικά μηνύματα
  • αποκλείει, αναιρεί ή απορρίπτει τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις εμπειρίες ορισμένων ομάδων.
  • ίσως είναι η πιο επιζήμια μορφή από τις τρεις μορφές μικροεπίθεσης.                                                                                                                                                                                                                                                     

Για να κατανοήσετε πλήρως την έννοια της μικροεπιθετικότητας και τις επιπτώσεις της, δείτε το παρακάτω βίντεο που συγκρίνει τη μικροεπιθετικότητα με τσιμπήματα κουνουπιών:

Τύποι Μικροεπιθετικότητας λόγω κοινωνικού φύλου

1. Σεξουαλική αντικειμενοποίηση.

2. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

3. Χρήση σεξιστικής γλώσσας.

4. Παραδοχή κατωτερότητας.

5. Περιοριστικοί ρόλοι των κοινωνικών φύλων.

6. Άρνηση της πραγματικότητας του σεξισμού.                                                                                                                                                                                                   

7. Άρνηση του ατομικού σεξισμού.

8. Αορατότητα.

9. Σεξιστικό χιούμορ/αστεία.

10. Ακυρώσεις εκ του περιβάλλοντος: επιθέσεις σε μακροεπίπεδο που συμβαίνουν σε συστημικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (άνιση αμοιβޞ γυάλινη οροφޞ εικόνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης).