Θέμα 4 Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 2, θα είστε σε θέση να:

  • Καλλιεργήσετε τη φεμινιστική σκέψη.
  • Συνδέσετε τη φεμινιστική σκέψη στο πλαίσιο του φεμινιστικού «κύματος» με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική έρευνα
  • Αναγνωρίσετε πώς η φεμινιστική έρευνα μπορεί να προσφέρει διαφορετικές ερμηνείες της εκπαίδευσης και του φύλου και επίσης να παρέχει δυνατότητες αλλαγής και βελτίωσης σε αυτό το θέμα