Θέμα 4 Μικροεπιθετικότητα με βάση το κοινωνικό φύλο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Η μικροεπιθετικότητα που πραγματοποιείται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον βλάπτει τους μαθητές καθώς μπορεί να πυροδοτήσει θυμό, στρες και άγχος και μπορεί να εμποδίσει την εκπαιδευτική τους απόδοση. Κατ’ επέκταση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα μετατραυματικού στρες που οδηγούν τους μαθητές σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως επιθετικές συμπεριφορές, χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ κ.λπ., σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των συμπτωμάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Η μικροεπιθετικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μεταξύ των εργαζομένων του σχολείου και των μαθητών, καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα μικροεπιθετικότητας με βάση το κοινωνικό φύλο που μπορεί να εμφανιστούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον:

Θέμα

Μικροεπιθετικότητα

Μήνυμα

Πολίτες Δεύτερης Κατηγορίας

Στην τάξη, ένας εκπαιδευτής τείνει να καλεί τους άνδρες μαθητές πιο συχνά από τις γυναίκες.

Η συνεισφορά των γυναικών μαθητών είναι λιγότερο αξιόλογη από εκείνη των ανδρών.

Σεξιστική Γλώσσα

Χρήση της αντωνυμίας «αυτός» ή του όρου «παιδιά» για αναφορά σε όλα τα άτομα.

Είναι ασυνήθιστο για κάποιον από τη φυλή σας να είναι έξυπνος.

Παραδοσιακός Ρόλος του κοινωνικού φύλου

«Είσαι κορίτσι, δεν χρειάζεται να είσαι καλή στα μαθηματικά ή στις επιστήμες».

Οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές στα μαθηματικά και τις επιστήμες

Παραδοσιακός Ρόλος του κοινωνικού φύλου                                         

Χαρακτηρισμός μιας δυναμικής γυναίκας προέδρου επιτροπής / κοσμήτορα ως «σ____», ενώ περιγραφή ενός άνδρα ομολόγου της ως «δυναμικού ηγέτη».

Οι γυναίκες είναι εκτός ορίων όταν έχουν αυτοπεποίθηση ή είναι διεκδικητικές.

Μύθος της Αξιοκρατίας

«Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες για επιτεύγματα»

Υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, οπότε αν οι γυναίκες δεν μπορούν να τα καταφέρουν, εκείνες έχουν το πρόβλημα.

Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πραγματικά ενδιαφέρον βίντεο που εξηγεί την έννοια της μικροεπιθετικότητας στην τάξη: