Θέμα 4 Οι έμφυλες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών, πέρα από το δίπολο του φύλου

Η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα: αγόρι/άντρας και κορίτσι/γυναίκα. Αυτή η ταξινόμηση του φύλου σε δύο αντίθετες μορφές αρρενωπότητας και θηλυκότητας ονομάζεται έμφυλο δίπολο.

Υπάρχουν ωστόσο και μη- δυαδικά (non-binary) ή φυλοπαράξενα (genderqueer) άτομα, των οποίων η ταυτότητα είναι έξω από το έμφυλο δίπολο και δεν είναι ούτε απόλυτα αρσενική αλλά ούτε και απόλυτα θηλυκή π.χ. τρανς (trans), άφυλα (agender), ουδέτερα ως προς το φύλo (gender neutral), ρευστόφυλα (genderfluid), δίφυλα (bigender) ή ημιφυλα (demigender) άτομα.

Υπάρχουν πολλοί μαθητές που βρίσκονται έξω από το έμφυλο δίπολο και πρέπει στα σχολικά τους χρόνια να διαχειριστούν τις βαθιά ριζωμένες έμφυλες νόρμες.

Αποτελεί δυστυχώς πραγματικότητα, ότι  μεγάλος αριθμός αυτών των μαθητών έρχεται αντιμέτωπος με την περιθωριοποίηση, την καταπίεση ή και τη βία στο σχολείο, οδηγώντας τους σε χαμηλή συμμετοχή και επίδοση, χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης ή ακόμη και σε σχολική παραίτηση, και σκέψεις και τάσεις αυτοκτονίας.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι πληροφορημένοι ή δε θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια τέτοια ζητήματα και παραμένουν σιωπηλοί, ενώ άλλοι αγνοούν ή δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτή την ομάδα μαθητών. Υπάρχουν επίσης κι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι υποστηρικτικοί στους μη-δυαδικούς μαθητές, αλλά δεν δέχονται ότι υπάρχει ένα ευρύ έμφυλο φάσμα κι αναγνωρίζουν ορισμένες μονάχα έμφυλες ταυτότητες. Ταυτόχρονα, δε συνειδητοποιούν ότι το φύλο είναι ένα σύνθετο και προσωπικό ζήτημα.

Παιχνίδια γνώσεων