Θέμα 4 Ριζοσπαστικός Φεμινισμός

Για τον ριζοσπαστικό φεμινισμό, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο δεύτερο φεμινιστικό κύμα, ο διαχωρισμός των φύλων προϋπήρχε του διαχωρισμού των κοινωνικών τάξεων καθώς η πατριαρχία παρατηρείται σε όλες τις σοσιαλιστικές και μη σοσιαλιστικές κοινωνίες (Φρόση κ.ά., 2001). Βασική θέση του ριζοσπαστικού φεμινισμού είναι η αντιμετώπιση της γυναίκας ως κοινωνικής τάξης, η οποία καταπιέζεται από τους άνδρες καθώς είναι η κυρίαρχη τάξη. Επομένως, η πατριαρχία είναι φαινόμενο οικουμενικό και διαχρονικό. Γι’ αυτό ο στόχος του ριζοσπαστικού φεμινισμού είναι να ανατρέψει την πατριαρχία γιατί πιστεύεται ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα των φύλων δεν μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο των κοινωνικών κανόνων που υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Επομένως, αυτό που απαιτείται είναι η ύπαρξη εναλλακτικών σχημάτων στην κοινωνική οργάνωση (Τσαούση-Χατζή, 2015).

Για τον ριζοσπαστικό φεμινισμό, το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή της πατριαρχίας και στην καταπίεση των κοριτσιών. Καταφέρνει να επιτύχει τον κοινωνικό έλεγχο και τη χειραγώγηση των γυναικών μέσω ποικίλων εργαλείων και πρακτικών, όπως ο καταμερισμός της εργασίας και οι ρόλοι γυναικών και ανδρών στις σχολικές κοινότητες, η μικρή συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση, η συντήρηση των στερεοτύπων για το φύλο, το κρυφό πρόγραμμα σπουδών και οι έμφυλες πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κανταράκη, Παγάκη & Σταματελοπούλου, 2008). Επιπλέον, τονίζει η Δεληγιάννη-Κουιμτζή (2007), οι ριζοσπάστες φεμινίστριες πιστεύουν ότι η γνώση που παρουσιάζεται στο σχολείο ως ανθρώπινη γνώση είναι ανδρική, ενώ η γυναικεία εμπειρία έχει παραμεριστεί. Αυτό έχει ως συνέπεια η αντίληψη των κοριτσιών για τον κόσμο και τον εαυτό τους να διαμορφώνεται μέσα από τη γλώσσα των ανδρών (Φρόση κ.ά., 2001). Οι Φρόση κ.ά. (2001, σελ. 10) επισημαίνουν τον θεμελιώδη ρόλο του ριζοσπαστικού φεμινισμού στην εκπαίδευση καθώς προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται στην «παραγωγή και εισαγωγή νέας, αυθεντικής γνώσης για τις γυναίκες», που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κοριτσιών.