Θέμα 5 Συμπέρασμα

Το  φύλο είναι αδιαμφισβήτητα ένας σημαντικός παράγοντας κατηγοριοποίησης και οργάνωσης στο χώρο του σχολείου, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Ακόμη κι αν υπάρχει σημαντική μειονότητα εκπαιδευτικών που προσπαθεί να προκαλέσει την έμφυλη προκατάληψη και το σεξισμό, αυτές οι ιδέες είναι δυστυχώς φυσικοποιημένες αλήθειες στο σχολείο.

Επομένως, για την εξάλειψή τους και την αποδόμηση των έμφυλων στερεότυπων, επείγει το να γίνουν αυξημένες και εντατικές προσπάθειες.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να…

  • κατανοήσουν ότι φέρουν έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε να αναγνωρίζουν ότι πέφτουν στην παγίδα του σεξισμού όταν αφορά τους μαθητές τους και να καταλάβουν πως οι προκαταλήψεις τους επηρεάζουν τις προσδοκίες τους και τη συμπεριφορά απέναντί τους.
  • δουλέψουν με πολλούς τρόπους, ώστε να επιτύχουν την έμφυλη ισότητα και την εξάλειψη του σεξισμού.
  • είναι ενημερωμένοι για το έμφυλο φάσμα και να υιοθετήσουν μία οπτική της εκπαίδευσης, που σπάει τα δεσμά της έμφυλης διπολικότητας.

Τα παιδιά χρειάζονται ένα σχολείο όπου νιώθουν αποδεκτά και μπορούν να εκφράσουν τον εαυτό τους. Ακόμη, χρειάζονται εκπαιδευτικούς που θα μπορέσουν να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν ως άνθρωποι σε πολλά επίπεδα. Για να γίνει αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι αυτοί που εξελίσσονται πρώτοι και δουλεύουν στο να εγκαταλείψουν ό,τι τους κρατάει δέσμιους σε μία στενόμυαλη οπτική της κοινωνίας.