Modulul 3 Gen biologic și social – Identități de gen și discriminări

Last updated: octombrie 4, 2022

Obiective de învățare

După finalizarea Modulului 3, veți putea:

  • Înțelege diferențele dintre genul biologic și cel social.
  • Înțelege și identifică caracteristicile sexului biologic și genului social.
  • Oferi o prezentare consecventă a conceptului de gen și a diferitelor sale forme de identificare și exprimare.
  • Realiza conceptul de discriminare de gen și interrelația acestuia cu stereotipurile de gen.
  • Identifica și înțelege conceptul de microagresiuni.
  • Dezvolta capacitatea de a detecta și evalua microagresiunile bazate pe gen în mediul educațional.

Related Courses