Modulul 5 Educație și inegalități de gen: componența populației didactice în funcție de gen

Last updated: octombrie 4, 2022

Obiective de învățare

După finalizarea Modulului 5, veți fi capabil:

  • să recunoasteți diferențele de gen (de remunerare) din cadrul profesiei didactice din întreaga Europă
  • explicați de ce femeile sunt subreprezentate în anumite posturi
  • să înțelegeți consecințele tradiționalităților de gen în dezvoltarea socială și profesională a elevilor
  • cuprindeți formularea pieței muncii și tendințele actuale
  • să investigați necesitatea egalității de gen și rolul media/instrumentelor digitale

Conținutul Cursului

Extinde Toate

Related Courses