Unitatea 2 Explicarea și configurarea profesiei didactice

Sursa: https://www.istockphoto.com/search/2/image?phrase=gender+wage+gap