Subiectul 1 Drepturile omului ca cadru general pentru o politică de egalitate de gen

 • Politica socială este un ansamblu de concepte și programe politice menite să mențină, să protejeze și să dezvolte sursele vitale ale societății ( Lotreanu , 1999).
 • În sens restrâns, politica socială acționează în acele sectoare de activitate care afectează sau generează gradul de bunăstare individuală și socială sau gradul de calitate a vieții persoanelor ( Mărgineanu , 2015).
 • Orice politică socială are un ciclu constant și sistematic.
 • Nicio problemă nu devine o problemă socială. Problemele devin probleme sociale „când fie afectează calitatea vieții unor grupuri mari de oameni, fie cei de la putere își exprimă îngrijorarea față de cei afectați” (Chambers & Bonk, 2012, citat de Cox, 2015, p.3).
 • În 1992, TH Marshall a făcut „diferența între drepturile civile și politice, pe de o parte, și drepturile sociale sau de bunăstare, pe de altă parte – oferă o bază mai clară și mai explicită pentru un apel internațional pentru dezvoltarea progresivă a politicilor sociale.
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului în forma sa actuală are 30 de articole care au fost ulterior dezvoltate prin convenții, tratate, constituții și legi.
  • Documentele evidențiază principiile de bază: universalitatea drepturilor omului, independența și indivizibilitatea acestora, egalitatea și nediscriminarea.
  • Articolele 2-15 se referă la libertățile politice și individuale.
  • Articolele 16-27 sunt centrate pe standardele de trai adecvate; standard care include sănătate, bunăstare, hrană, îmbrăcăminte, locuință, îngrijire medicală, servicii sociale necesare pe care fiecare țară, în funcție de resursele sale, trebuie să le ofere tuturor locuitorilor săi.
  • Articolele 28-30 promovează cooperarea interguvernamentală în domeniul mediului și dezvoltării, pacea internațională și justiția distributivă internațională.
 1. Egalitatea de gen implică acceptarea faptului că fiecare politică, program și proiect afectează femeile și bărbații în mod diferit.
 2. Egalitatea de gen înseamnă că toate drepturile sau oportunitățile persoanelor nu depind de a fi bărbat sau femeie.
 3. Egalitatea de gen este un obiectiv transversal. Punctele de vedere, interesele și nevoile femeilor modelează agenda de dezvoltare la fel de mult ca și cea a bărbaților și că agenda de dezvoltare sprijină progresul către relații mai egale între femei și bărbați.
 4. Împuternicirea femeilor este esențială pentru realizarea egalității de gen.
 5. Promovarea participării egale a femeilor ca agenți ai schimbării în procesele economice, sociale și politice este esențială pentru realizarea egalității de gen.
 6. Egalitatea de gen poate fi atinsă numai prin parteneriat între femei și bărbați.
 7. Realizarea egalității de gen va necesita măsuri specifice menite să elimine inegalitățile de gen. (Politica CIDA privind egalitatea de gen, Canadian” International Development Agency, 1999, Quebec,)

Fiţi atenți