Subiectul 1 Identitatea de gen – elemente

Teorii care explică formarea identității de gen la copii, sub influența socializării:

  • Teoria învăţării sociale
  • Teoria învățării cognitive
  • Teoria identificării parentale
  • L. Kohlberg – etape
  • Erikson – în adolescență , o restructurare a identităților asimilate în copilărie .

Stereotipurile de gen sunt credințele, convingerile pe care indivizii dintr-o societate le au despre caracteristicile și comportamentele așteptate de la femei și bărbați. Există stereotipuri culturale, formate din cauza influențelor culturale, din școală, artă, presă etc., și stereotipuri personale, adică propriile noastre convingeri.

  • În cazul femeilor, caracteristicilor tradiționale de gen: supusă, preocupată de gospodărie și copii, empatică și afectivă s-au alăturat modele noi: cu inițiativă, independentă, puternică, luptătoare.
  • În cazul bărbaților, caracteristicile tradiționale de gen: inițiativă, putere, independență, sunt estompate în ultimii ani, schimbarea percepției și a manifestării făcându-se de la „sexul puternic” la „sexul opus”.