Subiectul 2 Discriminarea genurilor

În principiu, discriminarea este tratarea „cuiva în mod diferit sau inegal pe baza rasei, culorii , religiei, sexului, identității sau expresiei de gen, orientării sexuale, originii naționale, vârstei, dizabilității sau statutului de veteran protejat”.

Prin extensie, discriminarea de gen constituie un tratament discriminatoriu al persoanelor pe motive de sex sau gen.

Discriminarea bazată pe gen duce la disparități de gen, adică unii oameni sunt mai privilegiați decât alții din cauza sexului sau genului lor.

Discriminarea de gen este alimentată de stereotipuri legate de gen, iar persoanele aparținând fiecărei sexe biologice se confruntă și sunt afectate de prejudecăți de gen încă din tinerețea lor cu privire la așteptările, comportamentele și perspectivele societății ale vieții lor.