Subiectul 2 Contextul conceptual al egalității de gen

  • Egalitatea de gen reprezintă șanse egale și tratament egal între fete și băieți, între femei și bărbați.
  • Inegalități de gen ; fenomenul „tavanului de sticlă” (L. Martin)
  • În rândul adolescenților, ( UNICEF , 2020 ) principalele probleme pe care le observă sunt: presiunea legată de aspectul fizic (32%), diferența de așteptări și încurajare între ceea ce pot face fetele și ceea ce pot face băieții (29%) hărțuirea online (19). %), agresivitate în interiorul și în afara școlilor, diferențe de oportunități. (https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/sondaj-u-report-despre-egalitatea-de-%C8%99anse-%C3%AEntre-fete-%C8%99i- b%C4%83ie%C8%9Bi)

Principalele obiective :

  • Eliminarea violenței și a stereotipurilor
  • Prosperitate într-o economie bazată pe egalitatea de gen Îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și viața privată, cu accent pe împuternicirea ambilor părinți în îngrijirea familiei.
  • Funcții de conducere deținute atât de femei, cât și de bărbați în toate sectoarele societății https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
  • Discriminare
  • Discriminarea genurilor
  • Indicele egalității de gen este un instrument de măsurare a progresului în respectarea drepturilor de gen în Uniunea Europeană.