Subiectul 2 Lecturi obligatorii

Raport global de monitorizare a educației 2020: Incluziune și educație: totul înseamnă totul