Subiectul 2 Caracteristicile sexului biologic și genului social

Genul atribuie bărbaților și femeilor în relație cu modul prin care interacționează și socializează.

Genul este structurat instituțional, adică se referă la „sisteme sociale, juridice și religioase care susțin valorile, credințele și culturile unei anumite societăți”.

Genul este ierarhic, ceea ce înseamnă că „tind(e) să acorde o importanță și valoare mai mare caracteristicilor și activităților asociate cu anumite roluri, ceea ce duce la relații de putere inegale”.

Genul este interconectat cu contextul, ceea ce înseamnă că determinarea rolurilor de gen este interdependentă de contextul în care se exercită relațiile de gen (fond socio-economic, cultural, religios etc.)

În următorul tabel puteți vedea o sumă a diferențelor datorate sexului și genului biologic:

Diferențele datorate genului biologic (Sex)

Diferențele datorate genului social

Din momentul nașterii există diferențe biologice sau fizice între corpurile bărbaților și ale femeilor. (Aceste diferențe vor fi mixte sau mai puțin clare la persoanele intersexuale.)

Diferențele sunt învățate prin modelare și observație și sunt transmise de la o generație la alta.                                                                                                                 

Diferențele dintre corpul masculin și cel feminin sunt aceleași în toată lumea.

Există variații de la un loc la altul în întreaga lume, deoarece normele de gen variază de la un context social și cultural la altul.

Aceste diferențe durează de la naștere până la maturitate.

Diferențele pot duce la exploatare sau la tratament inegal dacă oamenii nu sunt evaluați în mod egal sau dacă nu se acceptă variația față de normă.

Aceste diferențe devin mai vizibile după ce se ajunge la pubertate.

Normele de gen se pot schimba în timp.