Subiectul 3 Μarxist feministă

În ceea ce privește feminismul marxist-socialist , acest lucru devine evident începând cu al doilea val feminist. Acesta susține că abordările feministe liberale caută să aducă schimbări prin lucrul în cadrul sistemului, în timp ce barierele în calea egalității cu care se confruntă femeile sunt inerente acestuia. Inegalitatea de gen servește clasa conducătoare și status quo-ul. Un punct de referință cheie al feminismului marxist-socialist este clasa socială. De aceea își bazează analizele și pretențiile educaționale în legătură cu genul pe analiza marxistă pentru reproducerea inegalității sociale și diviziunea muncii . Studiază modul în care școala legitimează și reproduce hegemonia burgheziei în detrimentul copiilor din clasa muncitoare, precum și hegemonia patriarhală în detrimentul fetelor. Prin urmare, s-a considerat că oricare gen este pe deplin integrat în ordinea socială și, prin urmare, nu este studiat separat, sau că atât patriarhia, cât și capitalismul sunt structuri sociale separate cu aceleași mecanisme de oprimare ( Frosi și colab., 2001). Frosi şi colab. (2001, p. 8) au folosit termenul de „patriarhat capitalist” pentru a descrie situația din societățile occidentale moderne.