Subiectul 3 Identitatea de gen – promotor al egalității de gen

 • Diferențele de gen sunt rezultatul interacțiunii dintre caracteristicile biologice și mediu și reflectă diferențele individuale prin variabile biologice, psihologice, comportamentale.
 • Cercetările au arătat că există:
  • diferențe de gen în abilitățile cognitive și motorii ;
  • diferențe de gen în învățare;
  • diferențe de gen în exprimarea emoțională, exprimarea emoțională;
  • diferențele de gen în comportamentul social și interacțiunile sociale ;
  • diferențe de gen în autocontrolul comportamental ;
  • diferențele de gen în orientarea în carieră;