Subiectul 3 Politica națională de egalitate de gen în Portugalia, Grecia, Marea Britanie, Cipru, România – promotor al egalității de gen

  • Analiza SWOT „poate ajuta oamenii, organizațiile, țările să devină cele mai bune versiuni ale lor. Pentru ca un SWOT să merite timpul, trebuie să-ți aloci timp să te gândești cu adevărat la el, să răspunzi, apoi să dormi pe el și să-l revedeți. Nu te vei gândi la toate deodată, iar întrebarea sau răspunsul acela care ți-a intrat peste noapte în creier ar putea fi cea mai relevantă și revelatoare perspectivă din întregul exercițiu” (Urea, Popovici , 2019, p.31).
  • Analiza SWOT este esențială în formularea strategiei de dezvoltare. Are 4 sectoare Puncte tari – Puncte slabe – Oportunități – Amenințări și combină studiul punctelor tari și punctelor slabe (factori interni) unei organizații, o zonă geografică sau un sector, țară cu studiul oportunităților și amenințărilor la adresa mediului lor (extern). factori).