Subiectul 3 Tendințe pe piața muncii – nevoia de revitalizare a profesiei didactice

În zilele noastre, se așteaptă ca profesorii nu numai să transmită cunoștințe, ci și să acționeze ca facilitatori ai învățării, să folosească tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), să lucreze în echipă, să predea elevi dintr-o varietate de medii socio-economice și culturale, să se implice cu familiile și să creeze un mediu de învățare adecvat pentru copiii cu nevoi educaționale speciale.

Profesorii ar trebui să le pese de dezvoltarea lor profesională și ar trebui să încerce să țină pasul cu progresele recente din domeniul lor.

Pandemia de COVID-19 a crescut semnificativ provocările cu care se confruntă profesorii, atât femei, cât și bărbați.

Închiderea fizică a școlilor și trecerea rapidă la învățământul la distanță au forțat cadrele didactice să înlocuiască metodele lor de predare conservatoare anterioare cu altele noi și să treacă la învățarea digitală.

Unele dintre tendințele interesante care au crescut în această perioadă dificilă sunt învățarea personalizată și ritmată , învățarea vocațională, utilizarea tehnologiilor inteligente , cum ar fi realitatea virtuală și augmentată, învățarea socială și emoțională, evaluările la distanță, sprijinul politicilor, precum și dezvoltarea curriculum-ului de alfabetizare digitală.

Dezvoltarea profesională a profesorilor

Profesorii ar trebui să participe la cursuri/ateliere de lucru (de exemplu, pe subiecte sau metode și/sau alte subiecte legate de educație), conferințe sau seminarii educaționale (la care profesorii și/sau cercetătorii își prezintă rezultatele cercetării și discută problemele educaționale), programe de calificare (de ex. un program de studii), vizite de observație în alte școli, în rețele de profesori formate special pentru dezvoltarea lor profesională, în cercetare individuală sau colaborativă pe o temă de interes profesional.

Dezvoltarea profesorilor poate servi mai multor obiective:

  • să actualizeze cunoștințele indivizilor despre un subiect în lumina progreselor recente din domeniu;
  • să actualizeze abilitățile, atitudinile și abordările indivizilor în lumina dezvoltării de noi tehnici și obiective de predare, a noilor circumstanțe și a noilor cercetări educaționale;
  • pentru a permite indivizilor să aplice modificările aduse curriculei sau altor aspecte ale practicii didactice;
  • să permită școlilor să dezvolte și să aplice noi strategii privind curriculumul și alte aspecte ale practicii didactice;
  • să facă schimb de informații și expertiză între profesori și alții, de exemplu cadre universitare, industriași;
  • pentru a ajuta profesorii mai slabi să devină mai eficienți.