Topic 3 Consolidation Exercises

Bem‚ S (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing // Psychological Review‚ 1981‚ 88‚ p. 354-364.

Bodrug-Lungu, V., & Triboi, I. (2017). Rolul părinților în procesul socializării de gen a copiilor. In Familia–factor existențial de promovare a valorilor etern-umane, la: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conf_Familia_factor_existen%C8%9Bial_PromovareValorilor_2017.pdf

Eliot, L, (2011) Creier roz, creier bleu. Diferențe de gen la copii și adulți, Editura Trei, Bucuresti p. 34 .

European Institute for Gender Equality (EIGE). (2016). Gender in Education and Training. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Ichim, G. M., (2020) Early Gender Socialization – A Reason For The Gender Inequality On The Labour Market Journal of Romanian Literary Studies. Issue no. 20/2020 238

Niederle, M., & Vesterlund, L. (2008). Gender Differences in Competition. Negotiation Journal, 24(4), 447-463.

Petrovai, D., Bursuc, B. coord.(2004) Diferențe de gen în creșterea și educarea copiilor, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Editor.ro 2004

Rusnac, S, & Jardan, V (2004). Identitatea de gen şi dificultăţile de identificare determinate de schimbarea rolurilor sociale – în: Revista Științe ale educației. Cercetări. https://ibn.idsi.md/

Turner, J., (1982) Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group, în Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge: Paris, p.15-20.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/sondaj-u-report-despre-egalitatea-de-%C8%99anse-%C3%AEntre-fete-%C8%99i-b%C4%83ie%C8%9Bi)